Procedure voor klachten en geschillen


Indien u een klacht heeft


Bij Kolibrie Psychiatrie streven wij ernaar om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en aan te sluiten bij uw behoeften. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, de benadering of de organisatie, en dat u hierover een klacht wilt indienen. Het is het beste om dit in eerste instantie te bespreken met uw behandelaar. Vaak kan een gesprek al veel verhelderen en oplossen.


Klachtenloket

Mocht uw klacht na het voorgaande toch niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Kolibrie Psychiatrie, speciaal voor klachten, calamiteiten en geschillen. Dit kan via e-mail naar klachten@cbkz.nl . Meer informatie is te vinden op www.solopartners.nl. De klachtenfunctionaris staat ter beschikking van u, uw naasten of een wettelijke vertegenwoordiger.


De klachtenfunctionaris kan advies en informatie verstrekken en u helpen bij het indienen van een formele klacht bij de desbetreffende hulpverlener of bij Kolibrie Psychiatrie als zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris streeft altijd naar een bevredigende oplossing voor alle partijen. U dient uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij de zorgverlener of zorgaanbieder een gemotiveerde reactie te ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht eenmalig met 4 weken verlengen. Verlenging is daarna alleen mogelijk met uw goedkeuring.


Downloads